Φωτογραφία b-epipedo mylesson.info
Multimedia Wiki
από b-epipedo mylesson.info - Thursday, 1 September 2016, 4:13 PM
 

Στα πλαίσια της επιμόρφωσης έχει εγκατασταθεί το MediaWiki στη διεύθυνση http://b-epipedo.mylesson.info/wiki/. Επίσης έχει γίνει και η ολοκλήρωση της συνεργασίας μεταξύ του MediaWiki και του παρόντος Moodle.